SAMEN OP ZOEK NAAR OPLOSSINGEN !

 

M!ERO in de pers

> Een kijkje in de keuken
> Jongerenwerker
> Jeugdwelzijnswerk (PDF)
> Van buurthuis naar sociëteit
> Broers verschaffen Marokkaanse jongeren nieuw bewustzijn
> Denkfout in de aanpak van jeugdproblematiek
> Jongerenwerk slaat aan Maasstad (PDF)
> Overlast heeft 2 kanten (PDF)
> RTV Rijnmond

 

AK Design